9 mil. euro pentru controlul la rovinieta

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) va cheltui 39,23 mil. lei, fără TVA, (aproximativ 8,9 milioane euro) pentru extinderea la nivel naţional a sistemului informatic de emitere şi control a rovinietei. Procesul de extindere reprezintă cea de-a doua etapă a dezvoltării sistemului informatic de emitere, gestiune şi control a rovinietei. Prima etapă, care a costat aproximativ 8 milioane de euro, s-a desfăşurat în perioada 2010-2011 şi a vizat realizarea unui nivel minim funcţional al sistemului prin introducerea componentelor prin­cipale şi instalarea sistemului de monitorizare şi control compus din 10 puncte fixe şi 14 puncte mobile de control automat.

Cea de-a doua etapă vizează extinderea sistemului la nivel naţional prin completarea necesarului de puncte de control automat, suplimentarea infrastructurii hardware şi software, introducerea unor noi module funcţionale pentru sistemul informatic şi amenajarea, precum şi dotarea unui nou data center pentru a asigura funcţionarea sistemului în caz de dezastru.

“Obiectivul general urmărit de CNADNR îl reprezintă extinderea sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control a rovinietei în vederea creşterii încasărilor din vânzarea de roviniete pentru anumite categorii de vehicule cu cel puţin 25%”, se arată în caietul de sarcini al licitaţiei.

Rovinieta electronică a fost introdusă în octombrie 2010 în urma unui contract de 35,96 milioane de lei (8,2 milioane de euro), fără TVA, atribuit consorţiului Novensys Corporation/UTI Systems, care a dezvoltat prima etapă a proiectului.

Recensamintul Circulatiei Rutiere

CNANDR S.A. organizeaza studiul de circulatie denumit ”Ancheta Origine-Destinatie”. Acesta face parte din actiunea „Recensamântul Circulatiei Rutiere”, actiune la nivel european, care se va desfasura în acest an pe întreaga retea de drumuri publice din România.
Studiul este de interes public si se constituie în baza de date statistice pentru determinarea
curentilor de trafic în scopul orientarii investitiilor, alocarii bugetelor si ajustarii strategiilor de dezvoltare.
În puncte determinate prin metode statistice (conform listei anexate), pe întreaga retea de drumuri
nationale se vor afla mâine echipe de recenzori si agenti de circulatie care vor invita conducatorii de
vehicule pe o banda de rezerva (acostament sau banda a I-a) pentru a le fi adresat un set de întrebari, dupa
cum urmeaza:

 • originea plecarii în cursa (ex: din Bucuresti, Iasi, Craiova, Cluj-Napoca etc);
 • destinatia cursei (ex: catre Târgu Mures, Timisoara, Vaslui, Constanta etc.);
 • ruta (ex: Nadlac-Arad-Deva, Bucuresti-Râmnicu Vâlcea-Sibiu etc.);
 • scopul calatoriei (ex: turistic, afaceri, naveta, alte scopuri);
 • vehicule de marfa: felul marfii;
 • vehicule de pasageri: nr. de pasageri.

Numarul de înmatriculare al vehiculului, numele conducatorului auto sau alte date de
înmatriculare/identificare nu vor fi înregistrate sau mentionate în formularele de studiu.
Recenzorii vor purta însemne specifice si vor consemna raspunsurile pe formulare tiparite.
De aceea invitam publicul, prin intermediul mass media, sa dea tot concursul recenzorilor si sa
accepte sa raspunda întrebarilor ce se constituie în studiul intitulat „Ancheta Origine-Destinatie”.
Echipele de recenzori sunt astfel dimensionate încât sa fie evitata strangularea circulatiei, formarea
sirurilor sau întârzierea în trafic. Este posibil ca în perioadele cu trafic intens, peste vârfurile prognozate, sa
poata aparea întârzieri. Pentru posibile astfel de situatii, solicitam întelegerea si cooperarea conducatorilor
auto.
„Recensamântul Circulatiei Rutiere” este o actiune de studiere a traficului rutier si permite:

 • fundamentarea strategiilor si politicilor locale de dezvoltare a retelei rutiere;
 • fundamentarea planificarii si proiectarii investitiilor rutiere;
 • planificarea lucrarilor de întretinere si reparare a drumurilor;
 • fundamentarea masurilor de organizare a circulatiei;
 • stabilirea si urmarirea dinamicii de evolutie a traficului pe reteaua rutiera;
 • elaborarea de statistici cu caracter national si international în legatura cu evolutia si distributia traficului pe reteaua rutiera.

Comunicat COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI
DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

Amenzi pentru roviniete – comunicat CNADNR

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A. anunta utilizatorii
retelei de drumuri nationale din România ca în data de 30 ianuarie 2010 a fost publicat, în
Monitorul Oficial nr. 70, Ordonanta nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea
OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de
drumuri nationale din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
În vederea informarii corecte a utilizatorilor cu privire la modul de aplicare a sanctiunilor
contraventionale, prevazute de acest act normativ, comunicam urmatoarele:
1. Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda.
2. Pe lânga amenda contraventionala, contravenientul are obligatia de a achita si un tarif de
despagubire, stabilit în functie de tipul vehiculului folosit.
3. Achizitionarea unei roviniete, ulterior constatarii contraventiei, nu îl exonereaza pe
contravenient de obligatia de a plati tariful de despagubire.
4. O data cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români li se retine
certificatul de înmatriculare al vehiculului, pâna la prezentarea dovezii de achitare
a tarifului de despagubire.
5. Prevederile de la punctul 4 se aplica în mod corespunzator si conducatorilor vehiculelor
înmatriculate în alte state.
6. Certificatul de înmatriculare este restituit contravenientului doar daca acesta prezinta
dovada achitarii tarifului de despagubire prevazut în procesul verbal de constatare a
contraventiei.
Serviciul Comunicare al CNADNR