CSA modifica Normele privind RCA

Ca urmare a intalnirilor repetate dintre reprezentantii C.S.A. si cei ai societatilor de asigurare autorizate sa practice asigurari obligatorii de raspundere civila auto (RCA) si avand in vedere contextul economic actual, Consiliul CSA a hotarat amendarea Normelor privind RCA.

Astfel, s-a prevazut posibilitatea acordarii de comisioane pentru contractarea asigurarii RCA de maxim 15% din valoarea primelor de asigurare incasate. De asemenea, asiguratorii vor putea modifica limitele de despagubire si tarifele de prima notificate Comisiei dupa minimum 3 luni de la ultima modificare. In acelasi timp, asiguratorii isi vor stabili tarifele ca si pana acum, respectiv pe baze actuariale, astfel incat sa garanteze permanent indeplinirea obligatiilor care decurg din asigurarile RCA incheiate, constituirea rezervelor tehnice, plata contributiilor legale, precum si acoperirea cheltuielilor de achizitie si de administrare.

Potrivit noilor modificari, sistemul de corectare a primei de asigurare de baza, folosit de societatea de asigurare, va putea permite acordarea unor reduceri totale pana la un nivel de maxim 25%, cu exceptia reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii.
Presedintele CSA, Angela TONCESCU, a declarat: “Ca urmare acestor amendamente, asiguratorii vor putea sa aloce, din tariful de prima existent, o valoare mai mare pentru acoperirea primei de risc, astfel incat sa poata contracara mai usor daunalitatea in crestere”.

Consiliul CSA a decis sa aduca si alte amendamente normelor in vederea protejarii intereselor asiguratilor RCA si promovarii stabilitatii pietei.

Astfel, vor fi introduse prevederi conform carora, incepand cu anul 2009, politele RCA pot fi emise si in sistem electronic, iar incepand cu data de 1 ianuarie 2010,  asigurarea RCA va fi emisa numai in sistem electronic.

De asemenea, va fi introdus sistemul bonus malus in tarifarea asigurarilor RCA incepand cu data de 1 ianuarie 2010. Criteriile de aplicare a acestui sistem vor fi stabilite ulterior de catre CSA.
In acelasi timp, cota procentuala a contributiei datorate de asiguratori din activitatea de RCA va fi redusa la 1,10%.

Potrivit noilor prevederi, vor fi introduse sanctiunii exprese de retragere a autorizatiei de practicare a RCA pentru asiguratori, respectiv de retragere a autorizatiei de functionare pentru intermediari, in situatia in care se constata nerespectarea de catre acestia a dispozitiilor din norme referitoare la modul de stabilire a tarifelor RCA, aplicarea reducerilor, comisionul maxim de contractare a asigurarilor, precum si notificarea tarifelor si a limitelor de despagubire.

Masurile luate vor conduce la diminuarea semnificativa a erorilor de completare a politelor RCA si, implicit, la cresterea acuratetei bazei de date CEDAM, la o mai mare disciplina in activitatea de subscriere a riscurilor de RCA, precum si la diminuarea costurilor de achizitie a asiguratorilor, cu efecte pozitive atat in ceea ce priveste asiguratorii, cat mai ales asiguratii.