Amenzi pentru roviniete – comunicat CNADNR

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A. anunta utilizatorii
retelei de drumuri nationale din România ca în data de 30 ianuarie 2010 a fost publicat, în
Monitorul Oficial nr. 70, Ordonanta nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea
OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de
drumuri nationale din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
În vederea informarii corecte a utilizatorilor cu privire la modul de aplicare a sanctiunilor
contraventionale, prevazute de acest act normativ, comunicam urmatoarele:
1. Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda.
2. Pe lânga amenda contraventionala, contravenientul are obligatia de a achita si un tarif de
despagubire, stabilit în functie de tipul vehiculului folosit.
3. Achizitionarea unei roviniete, ulterior constatarii contraventiei, nu îl exonereaza pe
contravenient de obligatia de a plati tariful de despagubire.
4. O data cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români li se retine
certificatul de înmatriculare al vehiculului, pâna la prezentarea dovezii de achitare
a tarifului de despagubire.
5. Prevederile de la punctul 4 se aplica în mod corespunzator si conducatorilor vehiculelor
înmatriculate în alte state.
6. Certificatul de înmatriculare este restituit contravenientului doar daca acesta prezinta
dovada achitarii tarifului de despagubire prevazut în procesul verbal de constatare a
contraventiei.
Serviciul Comunicare al CNADNR